Fiskernes Hus - Stavern kystkultursenter

Fiskernes Hus er ikke tilfeldig plassert der det er. Historien som opprinnelig bruk for fiskeboder, nærheten til vannkanten er helt essensiell, og det er viktig å bevare huset og områdene rundt til allmenn benyttelse. Vi mener at et aktivt kultursenter i vannkanten, og rett ved Stavern båthavn, Sjektekanalen og spisesteder, er en viktig plassering, og kan bidra til at kommunens egne innbyggere og turister i Stavern får mer kunnskap om vår lokale kystkultur og historie. Inkludert uteområde til Fiskernes Hus er plassen vest for bygget (Agnar Rakkes plass) og 4 parkeringsplasser øst- Fiskernes hus er et næringsbygg i 2 etasjer med en grunnflate på 390 m2. Bygningen er i enkel stand og bærer preg av manglende vedlikehold med behov for umiddelbare tiltak for å stoppe forfallet. Før senteret er åpnet, er følgende forslag til inndeling av aktiviteter knyttet til bygget.

1 etasje:
 • Vedlikehold og reparasjon trebåt
 • Vedlikehold og reparasjon motorer
 • Vedlikehold og reparasjon av fiskeredskap
 • Drift for fiskefaget
 • Naust og redskapsboder
2 etasje:
 • Møte og forsamlingslokaler
 • Utsalgsboder, småskala
 • Utstilling/gallerilokaler
 • Kontorer/arkiv/bibliotek
 • Behovet for kystkultursenter kommer til uttrykk gjennom ulike kommunale planer og utredninger. Det maritime miljøet har deltatt aktivt blant annet i Kommunedelplan-arbeidet siden 2002, «Kommunedelplan 2015 — 27 Stavern» og prosjektet «Stavern sjøfront —Velkommen!» Kommunestyret vedtok 10.12.14 å gjennomføre prosjektet «Stavern sjøfront – Velkommen!». Sluttrapporten (Kommunestyresak 136/16) der anbefales Fiskernes Hus i Stavern. Vedtaket er entydig knyttet opp mot denne bygningen, og at kommunen kjøper bygget og etablerer en organisasjon relatert til kystkultur, som er ansvarlig for drift og vedlikehold av bygget.

 • Stavern kystkultursenteret har som formål å øke kunnskapen om kystkulturens betydning og generelt øke interessen for kystkultur. Kystkultursenter skal verne om, fremme innsikt i- og utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse, fremme arbeid for bevaring, allmenn bruk og formidling av vår lokale kystkultur. Det skal legges særlig vekt på:

  • Tradisjonelle fartøy, bygninger, anlegg og kystmiljø særegent for distriktet.
  • Håndverksmessige tradisjoner innen næring, sjømannskap og livsform som har lokal tilknytning.
  • Formidling og samarbeid med museer, foreninger, skoler og lignende om aktuelle kulturoppgaver.
  Stavern kystkultursenter skal være fylt med aktivitet som ivaretar den lokale kystkulturen. Reparasjon og vedlikehold av båter, gamle motorer, fiskeredskap og lignende skal brukes aktivt i formidling og utvikling av kunnskap og kompetanse. Stavern kystkultursenters drift skal være selvfinansierende, men baseres ikke på overskudd. Dette skal ikke være til hinder for at stiftelsen kan legge seg opp reserver for å sikre oppbygging og drift innenfor stiftelsens formål.
Tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig som er særegne for Larvik kommune.
Stavern Kystkultursenter
Tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig som er særegne for Larvik kommune.
Håndverksmessige og andre tradisjoner innen næring, sjømannskap, livsform og lignende som har lokal tilknytning.
Stavern Kystkultursenter
Håndverksmessige og andre tradisjoner innen næring, sjømannskap, livsform og lignende som har lokal tilknytning.