Motorgruppa

En av hensiktene med motorverkstedet er å tilrettelegge for aktivitet som bidrar til å opprettholde og forbedre eldre båtmotorer, som er knyttet til båtene i sjektekanalen. Innunder denne hensikten vil også motorer knyttet til andre båttyper gjelde, dersom de er aktive i et kystkulturperspektiv.
En annen hensikt er å skape et godt miljø med fagkunnskap som kan støtte de som søker prosjektplass i verkstedet. Med støtte menes kompetanse, lokaler, verktøy og lagringsplass for deler.
En tredje hensikt vil i tillegg være at verkstedet skal fungere være som et samlende element i kystkulturen i kommunen slik at man forhindrer at motorer og viktig kompetanse om motorene går tapt, og at det opprettholdes en kystkultur som er i daglig aktivitet.

Målgruppe

Alle mennesker i alderen 15 år og oppover med marine motorer, interesse for marine motorer, selvlært kunnskap om motorer og fagutdannelse innen motorer.

Lokaler

Motorverkstedet har lokaler i Fiskernes hus, Bryggeslengen 2, Stavern. Lokalene er fordelt på de to fiskerbodene på sydsiden av bygget, mot vest. Hver bod på ca 30 m2, altså ca 60 m2 totalt. Disse bodene har god adkomst fra gaten, store dører og er meget egnet for denne type aktivitet. Det er mulig å tildele 8 prosjektplasser i lokalene. 7 plasser med benkplass og 1 plass på løftebord.

Adgang til verkstedet

På onsdager er verkstedet åpent fra kl. 18 – 1930 med personer fra drivergruppa. Alle er da velkommen innom for å se, ta en prat eller en kopp kaffe. De med prosjektplass har tilgang alle dager med bruk av nøkkel i kodeboks.

Prosjektplass

Prosjektplass må søkes om og tildeles av drivergruppa.

Drivergruppa

Består av leder Petter Aas mobil 93256883 og økonomiansvarlig Øyvind Johansen. Øvrige medlemmer av gruppa er John Ole Nilsen, Pål Solberg, Kasper Hjelm og Rune Grønli.