Organisering

I henhold til kommunestyrevedtaket er det stiftelse som er organiseringsmodellen. Stiftelser er mindre demokratiske og mer statiske enn foreninger. Stiftelser er medlemsløse, foreninger har medlemmer, som i vårt tilfelle vil være de støttende foreningene i form av ressursgruppene (stifterne). Stiftelser har styret som det eneste lovpålagte organ.
Stiftelsen Stavern kystkultursenter er sammensatt av 13 foreninger/lag i Larvik kommune knyttet til kystkultur(ressursgrupper). De dekker alt fra konstruksjon, bygging og bruk av motorer og båter, fiske og fangst, navigasjon, seiling, lostjeneste, restaurering, drift og vedlikehold av fyrbygninger, kystrelatert sang og musikk, og maritim historie. Stiftelsen organiserer aktiviteten i kystkultursenteret som drivergrupper. Driver-modellen er kjent for flere av ressursgruppene som en organisering med høy grad av tilhørighet og engasjement hos driverne, og som gir rom for noe oppdeling av drift i tidsbegrensete prosjekter.

organisasjonsmodell