Styret i SKKS 2022

f.v.Jan Oppen Berntsen, Dag Oppen Berntsen, Astrid Danielsen, Odd Sverre Koldstad, Hege Bergrem, Janne Smevold Odberg, Per Kristian Vaagland