Julehilsen fra styret

I juni 2020 vedtok Larvik kommune å kjøpe Fiskernes Hus i Stavern i formål av å drive kystkultursenter for hele kommunen. Kystlag og andre maritime organisasjoner hadde jobbet i mange år med å få et sted å samle og drive med lokal kystkultur. Larvik kommune kjøpte huset 1. september 2020, og startet da jobben med å lage en avtale mellom kommunen og stiftelsen om leie, drift og vedlikehold av Fiskernes hus til kystkultursenter Det skulle etableres en stiftelse med stiftere fra det lokale maritime miljøet.
Denne høsten har vært svært innholdsrik for oss som ble valgt inn i styret på stiftelsesmøtet 25 september. Det har vært en spennende oppgave å opprette en ideell stiftelse, noe som var nytt for de fleste av oss. Vi har innhentet kunnskap fra andre lokale ideelle stiftelser og omkringliggende kystkultursenter.

Siden senteret ikke har medlemmer, men aktivitet gjennom drivergrupper og prosjekter, vil samarbeidet med stifterne våre; Kystlaget Fredriksvern, båtforeningene Fiskeneset og Stavern, historieformidlerne Stavern historielag, Sjøhistorisk magasin, Citadellets samlinger, Orlogsbriggen Fredriksværn, Losskøyta Fritjof II, Sjømannsforeningen, Rakkestuten Blandakor, små fiskere, Marint Miljøforum, og leietakerne, være svært viktig. Det er mye praktisk som skal på plass i en oppstart som blant annet søknad om opprettelse av stiftelse til Stiftelsestilsynet, Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret. Det økonomiske måtte også på plass med bankkontorer, innbetaling av oppstarts- midler og revisoravtale. Leiekontrakten måtte gjennomgås og signeres med Larvik kommunen.
Vi holder for tiden på med å få oversikt over renoveringsbehovet til Fiskernes hus. Det er omfattende, og ikke minst blir det dyrt. Det var et skudd for baugen at kommunedirektøren i oktober foreslo å slette de budsjetterte driftstilskuddene på 400000/år fra 2023, noe som medførte rop om hjelp gjennom leserinnlegg og brev til de folkevalgte. Vi vet fremdeles ikke helt hvordan fremtidens tilskudd blir, men vi vet at vi må jobbe iherdig med å søke midler til prosjekter og renovering. Styret er imidlertid optimistiske og tenker at huset må renoveres og driftes i takt med økonomien til enhver tid.
Når det gjelder aktiviteter i huset, har vi nå startet å invitere inn til drivergrupper. I først omgang kan det kan bli motoravdeling, tre og båtavdeling, kursvirksomhet, i tillegg til den gode aktiviteten i de eksisterende bodene. Vi håper at huset vil bli et samlingspunkt med mange forskjellige aktiviteter. Det er godt vi har positive stiftere og gode vedtekter som sier hvordan vi skal styre aktiviteten til beste for kystkulturen.
Tatt i betraktning huset forfatning har vi hatt god nytte av en bygg-teknisk komite/huskomite som er sammensatt av representanter fra styret og eksterne med ulik kompetanse på bygg og arkitektur. Disse arbeider nå med planer for både det utvendige og innvendige.
Vi er også i ferd med å avslutte jobben med å opprette informasjonskanaler som Facebook, hjemmeside og egen mail. Dette er viktig for at alle skal kunne komme i kontakt med oss og at vi kan informere om og invitere til aktivitet.
Ideer for fremtiden er mange, og vi ønsker gjerne innspill til hva huset kan fylles med av aktivitet. Vi vil samtidig rette en stor takk til alle som har bidratt med stort og smått i 2021.
Styret i Stavern kystkultursenter ønsker dere alle en riktig god julefeiring og et spennende nytt år.
Odd Høibø, Odd Sverre Kolstad, Jan Oppen Berntsen, Dag Oppen Berntsen, Elin Kragset Vold, Per Kristian Vaagland og Astrid Danielsen.